V BOJU PROTI COVID-19

Besedilo na tej spletni strani je pozveto po priporočilih SZO, ECDC, NIJZ, Univerze John Hopkins. ter članka  COVID-19: kaj že ve in česa še ne ve medicinska stroka, Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. Prof. dr. Tatjana Avšič Zupanc, DELO 16. 03. 2020. Informacije iz povzetkov so vzete iz do sedaj objavljenih strokovnih člankov, točni viri so navedni v povzetkih.

Za točnost podatkov ne odgovarjamo.

Spletna stran in vse informacije nastajajo v sodelovanju z lokalnima društvoma in sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva.