Pomembni kontakti

Za vsa vprašanja glede COVID-19 ter trenutnih razmer v državi se lahko obrnete na

Klicni center za informacije o koronavirusu:
080 1404

Brezplačna telefonska številka vsak dan med 8. in 20. uro.

Klicni center za informacije o koronavirusu iz tujine
+386 1 478 7550

Vsak dan med 8. in 20. uro.

Študentska pomoč

Pomoč pri varovanju otrok zdravstvenih delavcev: pomoc@medicinec.si

Ostala pomoč prebivalstvu: sekretar@zsms.si

Drugi uporabni kontakti in telefonske številke

Uradni list Republike Slovenije

Uredbe preventive

Zdravstveni inšpektorat
01 280 38 02

Prijava kršitev uredb preventive

Štabi civilne zaščite Republike Slovenije
01 471 27 86

Donacije ali prostovoljna pomoč

Klic v duševni stiski
01 520 99 00

Vsak dan med 19. in 7. uro.

Seznam se sproti dopolnjuje

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik
116 123

24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SoS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja
080 11 55

Ponedeljek-petek med 12. in 22. uro; sobota, nedelja, prazniki med 18. in 22. uro.

TOM telefon za otroke in mladostnike
116 111

Vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.