PARTNERJI AKCIJE

Slovenija oživlja! 2022

Bliža se 16. oktober 2022, letos že 10. evropski in 5. svetovni dan oživljanja. Dnevu, ko poteka največja promocija oživljanja na svetovni ravni, se pridružujemo tudi mi, z akcijo Slovenija oživlja!

Organizacije, ki se ukvarjamo z ozaveščanjem o pomenu znanja temeljnih postopkov oživljanja, stopamo skupaj ter združimo moči s skupnim ciljem - ozavestiti čim večje število ljudi o pomenu hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja.

Organizatorji dogodka so Zveza študentov medicine Slovenije, Slovenski reanimacijski svet, ki je glavni strokovni posvetovalni organ, Rdeči križ Slovenije z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije, Dispečerska služba zdravstva, medijski partner akcije je Val 202. V okviru akcije bomo združili moči še z zdravstvenimi fakultetami ter srednjimi zdravstvenimi šolami, skavti, taborniki, koronarnimi klubi, simulacijskimi centri ter enotami nujne medicinske pomoči.

Preberite več!

Zakaj se dogodka udeležiti?

Vsak dan v povprečju 4 ljudje doživijo srčni zastoj. Te številke niso nič manjše v času epidemije COVID-19, zato je še toliko bolj pomembno, da se ne bojimo pristopiti in pomagati sočloveku v stiski.

Do srčnega zastoja najpogosteje pride v domačem ali delovnem okolju, kjer smo obkroženi z znanci. In ker žal nesreča nikoli ne počiva, moramo biti vedno pripravljeni pomagati s pridobljenim znanjem in naučenimi veščinami.

Pridružite se nam!


Za več info in znanja nas spremljajte:

FB profil: Zveza študentov medicine Slovenije (SloMSIC - ZŠMS)

IG profil: @slovenijaozivlja

SODELUJOČE ORGANIZACIJE

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta


Univerza v Mariboru - Medicinska fakulteta

Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Zveza tabornikov Slovenije

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Univerza v Ljubljani - Zdravstvena fakulteta

Univerza v Mariboru - Zdravstvena fakulteta

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Visoka zdravstvena šola v Celju

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Kliping

Zdravstveno reševalni center Koroške

Koronarni klub mežiške doline