Slovenija oživlja 2021

Bliža se 16. oktober 2021, letos že 9. Evropski in 4. Svetovni dan oživljanja. Dnevu, ko poteka največja promocija oživljanja na svetovni ravni, se pridružujemo tudi mi, z akcijo Slovenija oživlja!

Organizacije, ki se ukvarjamo z ozaveščanjem o pomenu znanja temeljnih postopkov oživljanja, stopamo skupaj!

Organizator dogodka je Zveza študentov medicine Slovenije, kot partnerja pa se projektu pridružujeta Slovenski reanimacijski svet, ki je glavni strokovni posvetovalni organ, in Rdeči križ Slovenije z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije. Na dan dogodka bomo združili moči še z zdravstvenimi fakultetami, skavti, taborniki... Ugotovili pa bomo tudi, zakaj je Evropski reanimacijski svet za moto letos izbral #CPRSavedMyLife!

Preberi več!

Zakaj se dogodka udeležiti?

Vsak dan v povprečju 4 ljudje doživijo srčni zastoj. Te številke niso nič manjše v času epidemije COVID-19, zato je še toliko bolj pomembno, da se ne bojimo pristopiti in pomagati sočloveku v stiski.

Do srčnega zastoja najpogosteje pride v domačem ali delovnem okolju, kjer smo obkroženi z znanci. In ker žal nesreča nikoli ne počiva, moramo biti vedno pripravljeni pomagati s pridobljenim znanjem in naučenimi veščinami.

Pridružite se nam!


Za več info in znanja nas spremljajte:

FB profil: Zveza študentov medicine Slovenije (SloMSIC - ZŠMS)

IG profil: @slovenijaozivlja

Sodelujemo!

PARTNERJI AKCIJE

SODELUJOČE ORGANIZACIJE

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani - Zdravstvena fakulteta

Univerza v Mariboru - Medicinska fakulteta

Univerza v Mariboru - Zdravstvena fakulteta

Visoka zdravstvena šola v Celju

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Zveza tabornikov Slovenije

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov