Pristopi. Stisni. Reši življenje!

PARTNERJI AKCIJE

Slovenija oživlja! 2023

Bliža se 16. oktober 2023, letos 11. evropski in 6. svetovni dan oživljanja. Dnevu, ko poteka največja promocija oživljanja na svetovni ravni, se pridružujemo tudi mi, z akcijo Slovenija oživlja! 

Organizacije, ki se ukvarjamo z ozaveščanjem o pomenu znanja temeljnih postopkov oživljanja, stopimo skupaj ter združimo moči s skupnim ciljem - ozavestiti čim večje število ljudi o pomenu hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja.

Organizatorji dogodka so Zveza študentov medicine Slovenije, Slovenski reanimacijski svet, ki je glavni strokovni posvetovalni organ, Rdeči križ Slovenije z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije in Sekcija reševalcev v zdravstvu, medijski partner akcije pa je Val 202. V letošnjem letu s ponosom sporočamo, da se akciji kot partner pridružuje tudi Nogometna zveza Slovenije! V okviru akcije pa vsako leto združimo moči še z zdravstvenimi fakultetami ter srednjimi zdravstvenimi šolami, skavti, taborniki, koronarnimi klubi, simulacijskimi centri ter enotami nujne medicinske pomoči.

Preberite več!

Zakaj se dogodka udeležiti?

V Sloveniji vsak dan povprečno 4 ljudje doživijo srčni zastoj, najpogosteje v domačem ali delovnem okolju, v prisotnosti očividcev. Bi znali pomagati svojemu svojcu, prijatelju ali sodelavcu?

Pridružite se nam na brezplačnih dogodkih ob Svetovnem dnevu oživljanja in skupaj bomo ustvarili lepšo in bolj zdravo prihodnost!

Naj cela Slovenija oživlja! 


Za več info in znanja nas spremljajte:

FB profil:  Zveza študentov medicine Slovenije (SloMSIC - ZŠMS)

IG profil: @slovenijaozivlja

SODELUJOČE ORGANIZACIJE

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta

Univerza v Mariboru - Medicinska fakulteta

Dispečerska služba zdravstva

Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

Zveza tabornikov Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Univerza v Ljubljani - Zdravstvena fakulteta

Univerza v Mariboru - Zdravstvena fakulteta

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec 

Visoka zdravstvena šola v Celju

Društvo AED

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Kliping

Zdravstveno reševalni center Koroške

Koronarni klub mežiške doline