Reproduktivno zdravje

Odbor za reproduktivno zdravje povezuje projekte, ki se v okviru Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor ukvarjajo s tematikami s področja reproduktivnega zdravja. Mednje spadajo Projekt Virus (DŠMS), Ljubezen in spolnost in Dotik življenja (DŠMM).  V projektih Virus ter Ljubezen in spolnost pozornost posvečamo izvajanju delavnic o zdravi in varni spolnosti na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji, kjer učence oz. dijake na interaktiven način spodbudimo k razmišljanju o spolnosti, spolno prenosljivih boleznih, kontracepciji ter LGBTQ+ temah in jih poučimo o pravilni rabi kondomov. V letu 2020 smo se lotili prenove delavnic, s katero bomo v delavnice vključili še bolj interaktivne teme in nove metodologije, prav tako pa 1. 12. 2020 načrtujemo nacionalno akcijo ob Svetovnem dnevu boja proti AIDS-u. 

Člani projektov se na IFMSA srečanjih udeležujejo sej Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (SCORA).

Projekt Virus

Projekt Virus se ukvarja s promocijo varne in zdrave spolnosti, ozaveščanjem o spolno prenosljivih okužbah in razbijanjem stereotipov o LGBT+ skupnosti. Ustvarjamo prijeten prostor za postavljanje vprašanj in pogovor o spolnosti, ki je za mnoge še vedno neprijeten in tabuiziran.  

projekt.virus@dsms.net 

Projekt Ljubezen in spolnost

Primarni cilj je na eni strani zmanjševanje tabujev, ki so povezani s spolnostjo, po drugi strani pa tudi želja po zmanjšanju negativnih posledic v povezavi s spolnostjo, kot so nezaželena nosečnosti ali spolno prenosljive okužbe.

Projekt Dotik življenja

Projekt Dotik življenja se ukvarja z izobraževanjem širše javnosti o pomenu zgodnjega odkrivanja raka na dojkah in modih s poudarkom na preventivnem samopregledovanju. 

dotik.zivljenja@medicinec.si