Povzetki strokovne literature

Zveza študentov medicine v sodelovanju s projektoma Imuno (DŠMS) in Vakcinet (DŠMM) pripravljamo poljudnoznanstvene povzetke iz strokovne literature. Na ta način želimo ljudem približati objektivna dejstva, ki so znana o virusu SARS-CoV-2 in bolezni COVID-19.

Dosedanje ugotovitve o aerosolnem prenosu SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ugotovitve

Pogoji za aerogen prenos:

1. Delec mora biti velikosti 5-10 μm. Lahko je večji ob posebnih pogojih ventilacije/vlažnosti.

2. V kolikor želimo, da se v v aerogenih delcih prenaša patogen, mora biti le-ta prisoten v področju grla oziroma globje v alveolih.

3. Da je infektivna doza za okužbo zadoščena, mora biti količina patogena visoka. To predstavlja najbolj ključen faktor za prenos okužbe.

4. Da je lahko količina patogena v delcih velikosti 5-10 μm zadostna, mora biti posamezen patogen dovolj majhen.

5. Primerna vlažnost in tok zraka sta pogoja za ohranitev patogena v okolju.

6. Kljub dokazu patogena v zraku moramo za potrditev aerogenega prenosa dokazati vcepitev mikroorganizma v bolnika.


Ostale ugotovitve:

1. Meja velikosti delca, kjer se loči med aerogenim prenosom in definicijo aerosola je zelo dinamična. WHO za to mejo določa 5 μm, pojavljajo pa se pomisleki, da bi bilo bolj smiselno mejo postaviti na 10 μm.

2. Pri kihanju nastane več kapljic kot pri kašljanju, vendar pa so kapljice podobnih velikosti.

3. 1,5m – 2m je dobra razdalja, če oseba govori. Ob kihanju ali kašljanju pa ta razdalja ni zadostna.

4. Grlo je najboljša lokacija patogenov za njihov prenos, saj glasilke z vibriranjem služijo kot odličen generator majhnih delcev.

5. Če se patogeni ne nahajajo na lokaciji, kjer se formira kapljica, bo le-ta vsebovala zelo majhno koncentracijo patogena.

6. Prisotnost virusa v zraku ni zadosten pogoj za aerogen prenos.

7. Ni še znane povezave med velikostjo delcev in specifičnim patogenom.

Dostop do povzetkov raziskav (posodobljeno 30. 3. 2020)

Zaščitne maske

Dostop do povzetkov raziskav za splošno populacijo (posodobljeno 2. 4. 2020)

Dostop do povzetkov raziskav za zdravstvene delavce (posodobljeno 2. 4. 2020)