Kako ravnati ob sumu na okužbo?Če pri sebi opazite enega od prej omenjenih znakov ali simptomov ostanite doma, ne hodite sami v zdravstveni dom temveč pokličite svojega osebnega zdravnika oziroma dežurno ambulanto v vašem kraju. Tam boste dobili nadaljnja navodila.

V primeru, da vas osebni zdravnik naroči na testiranje za Covid-19, se tja odpravite z osebnim vozilom. Ko ste zunaj in so okoli vas mimoidoči, upoštevajte varnostno razdaljo 1,5m.

V primeru, da osebni zdravnik oceni, da imate blažji potek bolezni, vam bo dodeljena samo-izolacija, katera traja 14 dni od prvih simptomov in do konca bolezenskega stanja. V tem času poskusite doma upoštevati nasvete za samo-izolacijo.

Testiranje se opravlja pri osebah s težko klinično sliko in pri osebah, ki imajo blago klinično sliko in izpolnjujejo nekatere pogoje (po presoji osebnega zdravnika):

 • Osebe starejše od 60 let

 • Osebe, ki imajo ko-morbidnosti, predvsem visok krvni tlak in/ali sladkorno bolezen, pa tudi druge srčno-žilne, pljučne, ledvične ali težje jetrne bolezni.

 • Vse osebe z imunskimi pomankljivostmi, ne glede na njihovo starost.

 • (Posebna socialna situacija oz. delovno mesto)

Pri vseh ostalih osebah z blago simptomatiko se testiranje izvaja po presoji izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra.

NASVETI ZA SAMOIZOLACIJO

 • Zmanjšati stike z ostalimi družinskimi člani. Upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 metra v primeru, da se srečate v istem prostoru.

 • Večkrat na dan prezračite prostor v katerem se nahajate.

 • Večkrat na dan si umijte roke z milom. Uporaba razkužila ob dosledni uporabi mila ni potrebna.

 • Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.

 • Obroke hrane uživajte ločeno od ostalih družinskih članov. Pred pripravo hrane si skrbno umijte roke. Ne pripravljajte hrane za ostale družinske člane.

 • Redno čistite površine, ki se jih pogosto dotikate (kljuke, pulti, nočne omarice, telefoni, tipkovnice, sanitarije…). Uporabite običajna čistila.

 • Svoje perilo perite z običajnim pralnim praškom pri temperaturi vsaj 60⁰C.

 • Obvestite osebe, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu in s katerimi ste imeli tesne stike 1 dan pred pojavom simptomov in v času po pojavu bolezenskih znakov, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje in se samoizolirajo ob pojavu bolezenskih znakov.

V primeru da se vaši simptomi poslabšajo, nemudoma obvestite svojega osebnega zdravnika ali dežurno službo!

POTEK ZDRAVLJENJA

Zdravljenje je simptomatsko, kar pomeni, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. Osebe z blago klinično sliko lahko bolezen prebolijo doma, ob skrbnem upoštevanju ukrepov karantene.

V primeru, da pride do poslabšanja zdravstvenega stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se bolnik preko telefona posvetujte z zdravnikom, ki se lahko odloči za napotitev v zdravstveno ustanovo.

Zaenkrat ni na svetu nobenega zdravila, ki bi bilo uradno priporočeno in bilo dokazano neposredno učinkovito proti virusu, ki povzroča COVID-19. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih stanj imamo na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

Raziskave potencialno učinkovitih zdravilnih učinkovin potekajo po vsem svetu, prav tako razvoj cepiva.

DOKAZOVANJE OKUŽBE

Virus, ki povzroča COVID-19, poznamo. Njegovo prisotnost lahko z molekularno metodo PCR (angl. polymerase chain reaction) dokažemo v različnih kužninah dihal, najpogosteje iz brisa sluznice nosno-žrelnega področja.

Testiranje v obdobju inkubacije (pred pojavom bolezenskih znakov) lahko da povsem napačen izvid, saj npr. negativen izvid drugi dan po izpostavitvi okuženemu ne pomeni, da niste okuženi; npr. 13. dan po izpostavitvi bo izvid lahko pozitiven.


V trenutni epidemični situaciji v Sloveniji velja, da je vsaka oseba potencialno vir okužbe, zato je najpomembnejša samozaščita.