16. Skupščina Zveze študentov medicine Slovenije

Sklic 16. redne skupščine Zveze študentov medicine Slovenije

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije sklicuje 16. redno skupščino ZŠMS, ki bo potekala med 3. in 5. 12. 2021 v MC Velenje.

Kot vedno ima vsako izmed društev na skupščini lahko prisotnih 10 delegatov z volilno pravico. V moštvu uradnikov si želimo, da bi bili med delegati tisti člani društev, ki jih zanima delo v odborih ZŠMS, saj bo del skupščine namenjen prav njim. Točen urnik skupščine bo deljen s prijavljenimi delegati - interni rok za posredovanje dokončnih seznamov delegatov je 27. 11. 2021.

Sklic skupščine z dnevnim redom se nahaja na naslednji povezavi: Sklic skupščine


Sprememba izvedbe 16. redne skupščine ZŠMS 2021

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije glede na trenutno epidemiološko stanje v državi spreminja časovni okvir izvedbe 16. redne skupščine ZŠMS 2021, ki bo potekala v petek, 3. 12. 2021 ob 18:00 v prostorih Medicinske fakultete UL in bo v celoti izvedena v enem dnevu.

Skladno s spremembo poteka skupščine bodo tudi volitve za IO, NO in Vodje odborov ZŠMS 2022 potekale v celoti v petek, 3. 12. 2021, predstavitvam kandidatov pa bodo neposredno sledile volitve.

Razpis za volitve na mesta v Moštvu uradnikov ZŠMS 2022

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije v skladu s Pravilnikom o volitvah Zveze študentov medicine Slovenije razpisuje volitve za mesta v Moštvu uradnikov:

  • Predsednik

  • Generalni sekretar

  • Vodja odbora za klinične izmenjave (NEO)

  • Vodja odbora za raziskovalne izmenjave (NORE)

  • Vodja odbora za prvo pomoč

  • Vodja odbora za reproduktivno zdravje (NORA)

  • Vodja odbora za European Medical Student Association (NC EMSA)

  • Član nadzornega odbora (3 mesta)

Rok za oddajo kandidatur je 26. 11. 2021 do 23:59, za vodje odborov pa že 19. 11. 2021 - tako bodo odbori imeli čas za izbiro predlaganega kandidata, ki ga skupščina še potrdi. Vse ostale informacije so na voljo v priloženem razpisu.

Kandidaturni list & kandidaturni obrazec

Morebitnim kandidatom smo trenutni člani Moštva uradnikov vedno na razpolago in se veselimo vprašanj.