14. redna skupščina Zveze študentov medicine Slovenije

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije je na izredni seji sklical 14. redno skupščino Zveze študentov medicine Slovenije, ki se bo odvila 6. 12. 2020 ob 18:00 preko konferenčnega klica.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
 3. Potrditev delovnega predsedstva
 4. Pravila zasedanja
 5. Potrditev dnevnega reda 14. redne skupščine ZŠMS
 6. Potrditev zapisnika 13. redne skupščine ZŠMS
 7. Potrditev predlaganih članov volilne komisije
 8. Poročilo volilne komisije o veljavnosti prejetih kandidatur
 9. Predstavitev kandidatov za volitve
 10. Volitve
 11. Spremembe statuta ZŠMS
 12. Spremembe pravilnikov ZŠMS
 13. Sprejemanje in spremembe poslovnikov ZŠMS
 14. Razno
 15. Zaključek skupščine

Volitve za člane Moštva uradnikov ZŠMS 2021

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije je na dopisni seji podaljšal razpis za volitve v Moštvo uradnikov ZŠMS 2021 za mesta:

 • Generalni sekretar

 • 2 Člana nadzornega odbora

Rok za oddajo kandidatur je 3. 12. 2020 do 23:59.


Kandidature pošljete na elektronski naslov: prijave@slomsic.si.

Kandidaturni list & kandidaturni obrazec