Prva pomoč

Odbor za prvo pomoč povezuje projekte, ki se v okviru Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor ukvarjajo s tematikami s področja nudenja prve pomoči ter urgentne obravnave nenadoma obolelih in poškodovanih. Mednje spadajo projekta Za življenje! Ljubljana in Za življenje! Maribor, ki se osredotočata na poučevanje laikov o pomenu prve pomoči ter izvajanje praktičnih delavnic, ter Projekt Urgentna medicina na Ljubljanski MF ter projekt Študentska urgentna sekcija na Mariborski MF, ki na področju urgentne medicine izobražujeta študente medicine. Povezovanje obsega skupno pripravo izobraževalnih gradiv, izmenjavo idej in dobrih praks ter sodelovanje na izobraževanjih, ki jih pripravljajo projekti sami ali v sodelovanju s specialisti.

Poleg sodelovanja študentov na obeh fakultetah pa enkrat letno v pripravi na Svetovni dan oživljanja združi tudi vse slovenske organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s promocijo prve pomoči z akcijo »Slovenija oživlja!«, katere najpomembnejši cilj je zmanjševanje strahu očividcev pred nudenjem prve pomoči v primeru srčnega zastoja.

Tudi letos akcijo organiziramo v partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom ter Rdečim križem Slovenije, pri celodnevnem izvajanju prikazov oživljanja v 9 slovenskih mestih pa se nam bodo pridružili še študenti zdravstvenih fakultet, taborniki, skavti ter prostovoljci Rdečega križa Slovenije.

Pridružite se nam tudi vi!

Projekt Za življenje!

Za življenje pripravlja delavnice in promocije prve pomoči za laike, ki potekajo po šolah, vrtcih, podjetjih, nakupovalnih centrih, drugih ustanovah in dogodkih širom Slovenije. 

Projekt Urgentna medicina

V okviru projekta se izvajajo delavnice temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja za študente medicine, organizirajo strokovni kongresi in izobraževalne ekskurzije, ki so namenjene širjenju znanja urgentnih veščin med bodočimi zdravstvenimi delavci.

urgentna.medicina@dsms.net 

Projekt Študentska Urgentna Sekcija

Projekt vključuje delavnice urgentne medicine, urgentni izobraževalni vikend in urgentni pir. Vse aktivnosti so namenjene študentom medicine.