Medicinsko izobraževanje

Projekti medicinskega izobraževanja poskušajo olajšati študij študentov medicine in jih naučiti dodatne veščine, ki se jih ne uspejo naučiti med rednim poukom, tako da imajo kasneje več znanja pri svojem zdravniškem delu.

Člani projektov se na IFMSA srečanjih udeležujejo sej Standing Committee on Medical Education (SCOME).

Presnovnik

Projekt Presnovnik je projekt, ki združuje dva pomembna izdelka študentov medicine v Mariboru, in sicer sta to revija Presnovnik in glasilo Interno. Z vsakoletno izdajo stremimo k temu, da študente spodbudimo k ustvarjalnosti, kritičnemu mišljenju in medsebojnem sodelovanju.

Ultrafest

Projekt Ultrafest se ukvarja z izobraževanjem študentov medicine na področju diagnostičnih metod v medicini. Naši največji dogodki so Ultrafest (celodnevni maraton ultrazvočnih delavnic in predavanj), RENTGENOGRAMatika (interpretacija rentgenskih posnetkov) in EKGfest (interpretacija EKG). 

Študentska Urgentna Sekcija

Projekt vključuje delavnice urgentne medicine, urgentni izobraževalni vikend in urgentni pir. Vse aktivnosti so namenjene študentom medicine.

Kirurško Šivanje

Kirurško šivanje je projekt, kjer se študenti višjih letnikov medicine lahko naučijo kirurško šivati.

MF Helpline

Kako vam lahko pomagamo danes?

MF Helpline je delovna skupina DŠMS, ki se ukvarja z medsebojno pomočjo študentov na Medicinski fakulteti. Na ta način želimo višati motivacijo, narediti študij lažji ter spodbujati kolegialnost in sodelovanje kolegov medicincev.

mf.helpline@dsms.net

Breaking the Silence / Znakovni jezik

Smo projekt, ki se ukvarja z izobraževanjem bodočih zdravnikov in splošne javnosti o znakovnem jeziku in o pravicah gluhih.

Projekt urgentna medicina

Projekt se ukvarja z izobraževanjem članov na področju urgentne medicine z organizacijo praktičnih tečajev, kongresov ter različnih internih izobraževanj.