Javnozdravstveni projekti

V okviru Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor delujejo številni javnozdravstveni projekti, ki se ukvarjajo z različnimi zdravstvenimi problematikami. Organizirajo številne dogodke, od poučevanja o določeni zdravstveni problematiki na osnovnih in srednjih šolah, do organizacije kongresov in ozaveščanj javnosti s stojnicami ob dnevih povezanih s svojo tematiko (npr. na Svetovni dan boja proti aidsu, Svetovni dan prve pomoči,...).

Člani projektov se na IFMSA srečanjih udeležujejo sej Standing Committee on Public Health (SCOPH).

Medimedo LJ

Medimedo je projekt, pri katerem z igro pri otrocih premagujemo strah pred zdravniki, drugim medicinskim osebjem in medicinskimi postopki. Produkt našega dela so zdrave igračke in veseli otroci.  

Medimedo MB

Skupaj preženimo strah pred zdravniki!

Epruvetka

Z Epruvetko želimo med mladimi promovirati vpis v register Slovenija Donor, povečati delež krvodajalcev, ozaveščati o darovanju organov in promovirati vpis v register Slovenija-Transplant.

Misli na Srce

Projekt Misli na srce spodbuja zdrav življenjski slog in ozavešča širšo javnost o problematiki srčno-žilnih obolenj in dejavnikih tveganja za le-te. Skrbimo za zdravo srce in se oborožimo z znanjem ter zaščitimo naše zdravje! 

mislinasrce@dsms.net 

GourMED

Projekt je namenjen izobraževanju, obveščanju in ozaveščanju o prehrani in kulturi prehranjevanja na področju klinične, športne in vsakodnevne prehrane. GourMED nudi strokovno in osebno izpopolnjevanje študentom, zdravnikom in drugim delavcem zdravstvene in prehanske stroke ter vsem, ki jih področje prehrane zanima.

Gaster Felix

Projekt Gaster Felix je javnozdravstveni projekt, ki ozavešča o pomenu zdrave prehrane in zdravega načina življenja ter razbija mite o raznih gastroenteroloških motnjah.

gaster.felix@dsms.net 

Melita

Projekt, ki skrbi, da problematika sladkorne bolezni ni pozabljena, obenem pa članom omogoča raziskovanje, deljenje znanja preko delavnic in predavanj, izvajanje kliničnih akcij za presejanje prebivalstva in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijam.

Pulmo

Pulmo osvešča širšo javnost o pogostih pljučnih boleznih, kot so astma, KOPB in pljučni rak, o škodljivosti tobačnih izdelkov in o posledicah kajenja. Naša glavna aktivnost so delavnice za mlade, s katerimi jih želimo poučiti o delovanju in zdravju pljuč in o škodljivosti kajenja. 

pulmo@dsms.net 

Družabna vizita

Člani v okviru projekta organiziramo delavnice za hospitalizirane paciente na Oddelku za otroško in mladostniško psihiatrijo in na Oddelku za geriatrično psihiatrijo. Na delavnicah se družimo z otroki, najstniki in starostniki in igramo družabne igre, se pogovarjamo in izdelujemo priložnostno dekoracijo (voščilnice, okraševanje smrečice, okraševanje skupnih prostorov).

V Odsevu

Naša primarna aktivnost so delavnice na temo duševnega zdravja na srednjih šolah, prav tako pa obeležujemo svetovne dni posvečene duševnemu zdravju z različnimi dogodki in aktivnostmi, kot so Živa knjižnica, likovni natečaji, kongresi in predavanja. 

vodsevu@dsms.net 

Vakcinet

Projekt Vakcinet je namenjen ozaveščanju širše javnosti o pomenu cepljenja in boleznih, ki jih lahko preprečujemo s cepljenjem, ter odstranitvi predsodkov o nevarnosti cepiv.

Imuno

Namen projekta Imuno je izobraziti javnost o pomenu cepljenja, ji predstaviti njegovo varnost in učinkovitost ter doseči ustrezno precepljenost populacije.  

imuno@dsms.net 

Za življenje!

Smo študentski projekt, ki se ukvarja s poučevanjem laikov o pomenu prve pomoči, skupaj premagujemo strah pred nudenjem pomoči v primeru življenjsko nevarne poškodbe ali obolenja. Znanje rešuje življenja! 

Breaking the Silence / Znakovni jezik

Delovna skupina Znakovni jezik organizira tečaj slovenskega znakovnega jezika za študente medicine in jih seznanja s problematiko, ki zadeva gluhe, naglušne ter tiste, ki so z njimi v stiku. Tako bodo študentje bolje pripravljeni, človeški in osebni, ko se bodo kot zdravniki srečali tudi z gluhimi in naglušnimi pacienti. 

Projekt Virus

Projekt Virus se ukvarja s promocijo varne in zdrave spolnostjo, ozaveščanjem o spolno prenosljivih okužbah in razbijanjem stereotipov o LGBT+ skupnosti. Ustvarjamo prijeten prostor za postavljanje vprašanj in pogovor o spolnosti, ki je za mnoge še vedno neprijeten in tabuiziran.  

projekt.virus@dsms.net 

Ljubezen in spolnost

Primarni cilj je na eni strani zmanjševanje tabujev, ki so povezani s spolnostjo, po drugi strani pa tudi želja po zmanjšanju negativnih posledic v povezavi s spolnostjo, kot so nezaželena nosečnosti ali spolno prenosljive okužbe.