COVID-19 - Skupaj zmoremo!

Študentsko delo in prostovoljstvo v času epidemije COVID-19


Zveza študentov medicine Slovenije je v sodelovanju s Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištv pričela z nujnim zbiranjem študentov prostovoljcev za pomoč zdravstvenim ustanovam in socialnovarstvenim zavodom, v katerih bi se pojavila potreba zaradi COVID epidemije.

Na prvi klic se vas je zbralo že veliko število. Hvala vam, tak odziv nas navdaja z upanjem – verjamemo, da bomo skupaj zmogli!

Obremenitve, ki jih pričakujemo v sledečih tednih, ter izzivi, s katerimi se naši kolegi spopadajo že tedne, presegajo vsa pričakovanja – zato vas vse ponovno pozivamo, da stopimo skupaj, okrepimo vrste ter pokažemo, da zdravstveni sistem lahko računa na nas!


V prihodnjih dneh se pričakuje ogromno povečanje potreb - vpišite se v obrazec preko katerega vas bomo v primeru krize lahko hitro kontaktirali!

Vsak par rok šteje!


Obrazec je namenjen zbiranju kontaktov študentov, ki bi bili pripravljeni pomagati zdravstvenim ustanovam (bolnišnice) in socialnovarstvenim zavodom (domovi starejših občanov, itd...), v katerih bi se pojavila potreba zaradi COVID epidemije.

Delo poteka v obliki študentskega ali prostovoljnega dela. Vpis v evidenco ni zavezujoč, da se boste odzvali na prošnjo za delo. Ali se boste odzvali prošnji, je odločitev vsakega posameznika.


Nudenje študentskega dela v času epidemije Covid- 19


Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva ter Zveza študentov medicine Slovenije sta pripravili bazo študentov zdravstvene nege in medicine, ki so pripravljeni na pomoč zdravstvenim ustanovam in socialnovarstvenim zavodom v času epidemije COVID-19.

Obremenitve, ki jih pričakujemo v sledečih tednih, ter izzivi, s katerimi se naši kolegi spopadajo že tedne, presegajo vsa pričakovanja – zato smo pozvali študente zdravstvenih strok, da stopimo skupaj, okrepimo vrste ter pokažemo, da zdravstveni sistem lahko računa na nas!

Vsak par rok šteje.

Obrazec je namenjen zbiranju podatkov o ustanovi, ki ponuja študentsko delo in opisu študentskega dela.

S tem želimo zbrati dovolj podatkov, na podlagi katerih se bodo študentje lahko odloči za študentsko delo. Prosimo vas, da pozorno preberete obrazec in odgovorite na zastavljena vprašanja.

Obrazec je namenjen izključno za zdravstvene ustanove in socialnovarstvene zavode.