Nacionalni obrazec za beleženje kompetenc

V sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru smo pripravili standardiziran obrazec za beleženje aktivnosti prostovoljnega in/ali študentskega dela v času obvladovanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Z obrazcem želimo poenotiti beleženje izvedenih aktivnosti, ki vam jih podpišejo neposredni nadzorni mentorji na deloviščih v zdravstvenih zavodih. Potrdilo o pridobljenih kompetencah predstavite nosilcu posameznega predmeta, ki presodi, ali se lahko te delno priznajo kot opravljene študijske obveznosti. Študentom, ki bodo s potrdilom izkazali opravljeno delo v zdravstvenih zavodih, se lahko le-te v dogovoru s posamezno medicinsko fakulteto prizna tudi kot dodatne študijske obveznosti v obliki priloge k diplomi.

Obrazec je namenjen študentom medicinskih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.