Zveza študentov medicine Slovenije povezuje študente medicine v Sloveniji in zastopa njihove skupne interese na področjih kvalitete študijskega programa ter dodatnega neformalnega izobraževanja. Z ozaveščanjem javnosti in zagovorništvom se aktivno vključuje v oblikovanje politike zdravja, stremi k izboljšanju odnosa družbe do zdravja in vpliva na prihodnost bodočih zdravnikov. 

Zveza združuje vse študente medicine v Sloveniji in jim zagotavlja kakovostno strokovno ter neformalno izobraževanje. Z izobraženimi, kritičnimi in profesionalnimi člani je uveljavljen ter neodvisen akter na področju politike zdravja. Zveza ustvarja boljše razmere za študente medicine ter izvaja kvaliteten, aktualni problematiki prilagojen program, s katerim odgovarja na javnozdravstvena vprašanja.